Beyin Haritalama Tekniği ile IQ Ölçümü Mümkün! Blog Marka / 02 Mar 2018

 

 

Geçtiğimiz yıllarda bilim insanları arasında beyindeki konektomun (yani bağlantıların) insan davranışlarıyla, örneğin zekâ ve zihin sağlığı hastalıklarıyla ilişkisini anlamaya yönelik ciddi çalışmalar yürüttü.

 

Cambridge Üniversitesi ile ABD’deki Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bilim insanlarının sürdürdüğü, Neuron dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; bir manyetik rezonansla görüntüleme tarayıcısı (MRI) kullanarak ve elde edilen geleneksel beyin taramaları analiz edilerek konektomun bir haritasını çıkarmak mümkün. 

 

Araştırmacı ekip yürüttüğü çalışmada ilk olarak 296 ergenlik dönemindeki gönüllülerin beyinlerini karşılaştırdı. Daha sonra bu sonuçlar 124 gönüllü denek üzerindeki kohort (tertip) çalışmalarıyla doğrulandı. Ekip sıradan bir 3T MRI tarayıcısı kullandı (3T manyetik alan gücünü ifade ediyor) ancak ekip, daha sonra çok daha güçlü olan Siemens 7T Terra MRI tarayıcıya geçerek yeni tekniğin insan beynini daha da hassas biçimde haritalanmasına izin verecek.

 

Tipik bir MRI taraması beynin tek bir görüntüsünü sunuyor. Buradan da beynin birden çok yapısal özelliğini hesaplamak mümkün. Yani beynin her alanı, sayısı onu bulan farklı karakteristiklerle detaylandırılabiliyor. Bilim insanları iki bölgenin profilinde benzerlik bulursa bunların ‘’ morfometrik benzerliğe’’ sahip olduğunu belirtiyor ve birbirine bağlı bir ağ olarak düşünüyorlar. Bu varsayımı 31 genç al yanaklı maymununun halka açık MRI verilerini karşılaştırmak için kullanıyorlar.

 

Morfometrik benzerlik ağlarını (MSN) inceleyen araştırmacılar, ‘’merkezlerin’’ yani beyin ağının farklı bölgeleri arasındaki önemli bağlantı noktalarının birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösteren bir harita yapmayı başardı. Beyin bölgelerinde önemli görevlerden (örneğin problem çözme ve dil) sorumlu bölgelerle zekâ arasında bir ilişki buldu.

 

Cambridge Üniversitesi ve NIH’den doktora adayı Jakob Seidlitz; ‘’ Üst düzel beyin bölgelerinin ‘merkezliliğiyle’, yani ağın geri kalanına ne kadar yoğun bağlandığıyla kişinin IQ düzeyi arasında bariz bir ilişki bulduk.’’ diyor. ‘’Merkezlerin beyinde bilgi akışını sağladığını düşünürseniz bu çok mantıklı. Bağlantılar ne kadar güçlüyse beyin de bilgiyi işlemede o kadar iyi.’’